Fotovoltika a jej využitie

V súčasnosti sa fotovoltická elektráreň (FVE) stáva bežným štandardom technického vybavenia moderných domácností, firiem, obchodov či veľkoplošných výrobných závodov. Toto riešenie je ekonomicky výhodné vďaka jednorázovej investícii, ktorej návratnosť je čoraz kratšia kvôli neustále stúpajúcim cenám za energie.

Získavaním čistej energie zo slnka znižujete emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy, a taktiež má za následok menej znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Fotovoltická elektráreň funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na elektrinu v podobe jednosmerného prúdu, ktoré sa odohráva vo fotovoltických článkoch fotovoltickího panela. Premenená elektrina prúdi po vodičoch do napäťového meniča (invertor). Ten má za úlohu premeniť jednosmerný prúd (AC) na striedavý (DC), ktorý následne využívajú el. spotrebiče v domácnosti

ON-GRID

Najlacnejšie riešenie, v ktorom je energia primárne využitá počas dňa domácnosťou a prebytky z vyprodukovanej elektriny sa posielajú do distribučnej siete.

V prípade Virtuálnej batérie sa dodaná elektrina distribučnej spoločnosti zráta a následne ju môžete využívať v vtedy, keď budete potrebovať (napr. Vo večerných hodinách alebo keď bude vyššia spotreba). Výhodou je, že elektriku z Virtuálnej batérie už nemusíte nakupovať drahú – platí sa len poplatok za distribúciu a vy s riešením ON GRID môžete znížiť svoje výdavky až o 60%*

OFF-GRID

Riešenie BEZ zapojenia do distribučnej siete, v ktorom je získaná energia z fotovoltických panelov priamo využitá alebo v kombinácií s fyzickou batériou sa prebytky ukladajú do nej.

Systém je závislý len na elektrinu, ktorú sám vyprodukuje, resp. uloží. Využite tohto riešenia je všade tam, kde potrebujete elektrickú energiu, no distribučná sieť v danej lokalite nie je dostupná. Ideálne pre: chaty, osvetlenie pre bannery, karavan a iné…

HYBRID

Systém, je viazaný na distribučnú elektrickú sieť a zahŕňa fyzické úložisko energie do batérií, pričom môžete mať naďalej aktívnu službu Virtuálna batéria.

Systém využíva fotovoltické panely na výrobu energie počas dňa, zatiaľ čo batérie ukladajú prebytočnú energiu na použitie neskôr v noci. Ak by batérie boli nabité na maximum, v prípade služby Virtuálna batéria, sa prebytočná elektrina odošle distribučnej spoločnosti. Nahromadenú elektriku z Virtuálnej batérie už nemusíte nakupovať drahú – platí sa len poplatok za distribúciu. Toto riešenie je vhodné aj pre maximálnu stabilitu el. prúdu – nebudete mať pri výpadkoch elektriky z distribučnej siete žiadny výpadok – bude sa totiž spotrebovať energia nazbieraná z batérie. Riešením HYBRID dokážete svoje výdavky znížiť na maximum a môžete tak znížiť svoje výdavky až o 90%*

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY NA KĽÚČ

VÝHODY SOLÁRNEJ ELEKTRÁRNE

ZNÍŽENIE PLATIEB ZA ELEKTRINU

Vlastná fotovoltická elektráreň vám dokáže znížiť až 60% nákladov na elektrinu

ŠETRENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri výrobe elektriny fotovoltického panela vzniká o 96% menej CO2

VYUŽITIE DOSTUPNÝCH DOTÁCII

Na rok 2023 sú vyhlásené výzvy na dotácie pre rodinné domy aj firemné budovy

REALIZÁCIA NA KĽÚČ

Všetky úkony a admnistrátivu spojenú s realizáciou FVE vybavíme za vás.

USKLADNENIE NESPOTREBOVANEJ ENERGIE

Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete si viete uložiť fyzickej alebo vizruálnej batérie na neskoršiu spotrebu 

OBMEDZENIE VÝPADKOV ELEKTRINY

Hybridné fotovoltaické elektrárne vám zabezpečia dostatok energie počas výpadku elektriny zo siete.

MONTÁŽ PO CELOM SLOVENSKU

Lokalita zákazníka pre nas nie je problém

INOVATÍVNE RIEŠENIA ZA DOSTUPNÉ CENY

Vysoká kvalita použitých komponentov a technológie FVE

SME VÁM K DISPOZÍCIÍ 24/7

Nonstop sledujeme nami inštalované elektrárne