Fotovoltaický systém - Super
9,9 kWp + virtuálna batéria

fotovoltaický panel 6 KWH
Solárna elektráreň 9,9 kWp + virtuálna batéria slúži primárne na znižovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti. Prípadný prebytok energie sa presunie do distribučnej siete. Neskôr túto naakumulovanú energiu zoberiete z distribučnej siete.
Popis

Ročná produkcia pri ideálnom natočení panelov tejto zostavy je 9000-9900kWh. Pri prepočte za cenu elektriky vrátane poplatkov 0,18€/kWh = 1620€ až 1782€
Obsah systému

Počet: 18 x LR5-72HPH-550M
Výkon: 9,9 kWp
Sieťový menič: 10000W+WiFi
Konštrukcia na šikmú strechu pod FV panel
Istiace prvky, drobný inštalačný materiál
Solárny kábel 6mm2
V ponuke: revízia, projekt pre distribučnú sieť,
montážne práce s dopravou

V cene systému taktiež je:

V cene systému taktiež je:
Projekt fotovoltaickej elektrárne na mieru
Vypracovanie a podanie všetkých žiadosti za vás
Podanie žiadosti o uplatnenie dotácie „Zelená domácnostiam“
Inštalácia elektrárne na nehnuteľnosť
Oživenie a spustenie

Cena 10999 € s DPH

Cena platí po odrátaní štátnej dotácie z projektu Zelená domácnostiam