Fotovoltaické elektrárne bez batérií

Opis solárnej elektrárne

Solárna elektráreň, ktorá pracuje vzájomne s distribučnou sieťou, takže elektrina je k dispozícii vždy automatickým prepnutím zo slnečnej energie cez deň a z distribučnej sústavy v noci. Pre každú takúto elektráreň odporúčame službu virtuálnej batérie od dodávateľa energie. Elektráreň umožňuje pripojenie batérií v budúcnosti a tiež aj využitie prebytkov na ohrev teplej úžitkovej vody.

Solárne panely

Fotovoltaická elektráreň pozostáva z prvotriednych solárnych panelov Canadian Solar 375 Wp BLCK Frame, ktoré okrem svojich monokryštalických PERC článkov a Half-Cut technológie ponúkajú aj špičkový dizajn vo forme čierneho rámu panela, ktorý už z diaľky pritiahne oko pozorovateľa.

Meniče napätia

Našou ideou je ponúkať vždy to, čo je v súčasnej dobe vedúcim produktom na trhu fotovoltaických komponentov. Preto aj srdce našich fotovoltaických elektrární tvoria meniče od spoločnosti HUAWEI. Veľkou výhodou týchto meničov je možnosť inštalácie batériových modulov v budúcnosti na želanie zákazníka.